Terug naar: Home
wit vlak
pijl Nieuwste pagina
pijl Archief 2007/2
pijl Archief 2007/1
pijl Archief 2006/2
pijl Archief 2006/1
pijl Archief 2005/2
pijl Archief 2004
wit vlak
pijl

Zoekscherm:


wit vlak

Home » Archief 2005/1


Archief eerste helft 2005
Hier vindt u de logs van januari tot en met juni 2005:

Levend spandoek: "Geen korvetten naar Indonesië"

3 juni 2005


Vorig jaar schreef ik al over de protesten tegen de wapenleveranties aan Indonesië door de Nederlandse regering. Op donderdag 2 juni hebben zowel Indo(nesiër)s and Nederlanders een levend spandoek gevormd tegen eind 2003 bekendgemaakte en nog steeds op hande zijnde levering van twee korvetten.

Tijdens de demonstratie op het Plein in Den Haag zijn 3.000 handtekeningen aangeboden aan Karien van Gennip (foto), staatssecretaris van Economische Zaken.

Staatssecretaris van Gennip bij het levend spandoek, 2-6-2004 | Foto: Bas de Meijer
Staatssecretaris van Gennip bij het levend spandoek,
2-6-2005 Foto: Bas de Meijer

"Twee weken geleden kondigde minister Kamp van Defensie aan dat de Schelde in Vlissingen nóg twee oorlogsschepen voor Indonesië zal bouwen. Met deze orders is een bedrag gemoeid tussen de 700 en 800 miljoen euro. Daarnaast wordt momenteel door Thales Nederland een Indonesisch oorlogsschip gemoderniseerd.", aldus het persbericht van actiegroep Campagne tegen Wapenhandel, die deze actie organiseerde.

Volgens de actiegroep staan dergelijke wapenexporten naar Indonesië haaks op de richtlijnen van de gedragscode rond wapenuitvoer van de Europese Unie en moeten deze daarom gestopt worden.
"In 2003 zijn vergelijkbare marineschepen gebruikt voor kustbeschietingen tijdens het conflict in Atjeh. Nog steeds wordt Indonesië geteisterd door binnenlandse conflicten."

Inmiddels leidt de verkoop van de twee Nederlandse korvetten aan Indonesië tot discussie in het Europees Parlement. De Spaanse europarlementariër Raül Romeva, die namens zijn 731 collega's wapenverkopen volgt vindt dat de order voor de schepen "onmiddellijk gestopt moet worden".

Berkat: Bas de Meijer

BRONNEN
1. 'Verkoop korvetten aan Indonesië mag niet' [Web document] Telegraaf 2005 (3 juni)
2. Levend spandoek tegen wapenhandel [Web document] Nieuws.nl 2005 (2 juni)


Zie ook:
Nieuwsberichten over Defensie & bewapening (pop-up)

Terug naar boven


Sportschoenenfabriek in Tangerang sluit: 3600 arbeiders zonder loon of ontslagpremie op straat gezet

16 mei 2005


Zo'n 3600 werknemers van de Indonesische sportschoenenfabriek PT Tae Hwa in Tangerang (West Java) zijn op 11 februari 2005 werkloos geworden. De fabriek bleek na hun terugkomst van een tweedaags verlof gesloten en de inboedel verkocht. De Koreaanse eigenaren waren met de noorderzon vertrokken, zo bericht de website van actiegroep Schone Kleren Kampagne (SKK). In de fabriek werden sportschoenen gemaakt voor FILA, Geox en Langford.
De arbeiders verkeren in grote onzekerheid, eisen compensatie en willen hun baan terug. Zij zijn en worden niet geïnformeerd over de plotselinge sluiting van de fabriek, noch zijn hun salarissen uitbetaald.
De werknemers eisen uitbetaling van hun loon en tenminste een ontslagpremie, maar willen eigenlijk hun baan terug. Voorts willen zij dat FILA - met 80% de grootste afnemer - openheid van zaken geeft over haar rol in de sluiting van de fabriek.

Beide groepen zoeken internationale steun om de eisen kracht bij te zetten. Zo stuurden SKK, Oxfam International en het Internationale Verbond van Vrije Vakverenigingen op 22 februari een gezamenlijke brief aan FILA's hoofd marketing Robert Erb, waarin wordt opgeroepen "tekst en uitleg te geven over de precieze toedracht en ervoor te zorgen dat de arbeiders hun baan terugkrijgen en achterstallig loon krijgen uitbetaald."

Mevrouw Parkati voor de Tae Hwa-fabriek | Foto: Schone Kleren Kampagne
Mevrouw Parkati voor de Tae Hwa-fabriek
Foto: Schone Kleren Kampagne

FILA heeft tot nu toe nog geen gehoor gegeven aan de oproep van de Tae Hwa-werknemers of de solidariteitsgroepen. Robert Erb weigert de vakbonden en SKK te woord te staan.

Meer dan 2000 arbeiders hebben naar aanleiding van de sluiting van de fabriek zelf al een proces aangespannen bij de rechtbank. Op 28 en 29 maart hebben 2500 arbeiders gedemonstreerd, waarbij zij werden geïntimideerd door de politie. Het Indonesische ministerie van arbeid bracht op 28 maart het advies uit om de arbeiders compensatie te betalen volgens de wet. Dit advies is echter niet bindend.

Het bericht van SKK verhaalt overigens over meer misstanden in de Tae Hwa-fabriek. In aanloop van de Olympische Spelen in Athene vorig jaar voerden SKK, Novib en de FNV Mondiaal campagne tegen de uitbuiting van arbeiders in de sportkleding- en sportschoenenindustrie onder het motto Fair Play op de Spelen: eis eerlijk gemaakte sportkleding, waarbij FILA een van de sportmerken was die nauwelijks iets doet aan de slechte arbeids­omstandigheden bij hun toeleveranciers.

Eerder toonde onderzoek rapporteerde ook over lage lonen, verplicht overwerk, onhaalbare hoge productienormen, seksueel en verbaal geweld in de Tae Hwa-fabriek. Werknemers als mevrouw Parkati (foto) die zich probeerden te organiseren werden tegengewerkt en geïntimideerd. Parkati organiseerde in 1998 een tweedaagse staking die door een ingehuurde knokploeg uiteengeslagen werd. Zij werd in 1999 ontslagen en kreeg, ondanks dat een Indonesische arbeids­arbitrage­commissie het herstel van Parkati in haar functie eiste, haar baan niet meer terug.

SKK roept eenieder op (voorbeeld)brieven te sturen aan FILA om hen zo te bewegen op te komen voor de rechten van de ontslagen Tae Hwa-werknemers.

Berkat: Bas de Meijer

BRON
- Arbeiders op straat na sluiting PT Tae Hwa fabriek in Indonesië [Web document] Schone Kleren Kampagne
  2005 (13 mei)

Terug naar boven


Mogelijk Indische soos in Apeldoorn

21 februari 2005


Stichting Marihati, organisator van onder andere Indo-(rock)avonden in Apeldoorn wil graag een "Indische Soos" in deze stad. Chris en Lanny Ong - bestuurders van de Marihati - hebben daarbij als ideaalbeeld het Indisch cultureel centrum De Graanschuur in Zoetermeer.

Logo Marihati | Bron: Marihati.nl

Een dergelijk groot en dagelijks geopend centrum lijkt echter niet haalbaar, maar "een gebouw waar wij een paar keer in de week terecht kunnen moet mogelijk zijn in een regio met een vrij grote Indische gemeenschap. Je hebt het al gauw over enige duizenden Indische Nederlanders.", aldus Lonny Ong in de Stentor.

De locatie is bij voorkeur gesitueerd in het centrum van Apeldoorn en is vanzelfsprekend voor iedereen toegankelijk.
Volgens Ong is gebleken dat er behoefte is aan een Indische soos, niet alleen voor ontspanning, educatie en informatie, maar uiteraard ook om te eten.

Zodra de ontwerpplannen klaar zijn wordt door de Stichting contact opgenomen met de gemeente.

BRON
- Levie D. Wens van stichting Marihati : Indisch centrum in Apeldoorn. [Web document] Stentor 2005
   (21 februari)

Terug naar boven


"De laatste wens van prins Bernhard"

31 januari 2005


De regenwouden van Kalimantan, behorend tot de rijkste natuurgebieden ter wereld, verdwijnen in een rap tempo. De bossen zijn van onschatbare waarde als leefgebied voor een zeer diverse en vaak unieke flora en fauna. Ook voor mensen zijn de bossen belangrijk, niet alleen als erfgoed, maar ook omdat zij de zoetwaterhuishouding reguleren en een inkomstenbron vormen.

Volgens het Wereld Natuur Fonds (WNF) behoort Kalimantan tot één van de vijf gebieden op aarde waar de bossen het meest bedreigd worden: "Door grootschalige houtkap, bosbranden en de groei van plantages dreigt het aaneengesloten regenwoud versnipperd te raken in kleine geïsoleerde stukken. Voorheen afgelegen stukken bos worden toegankelijker door wegen en kanalen. Dieren en planten lopen daardoor grotere kans in de illegale handel terecht te komen. Zonder grote aaneengesloten bosgebieden lopen duizenden soorten dieren en planten grote kans uit te sterven."

Indonesië kent veel bedreigde dieren, waaronder de Aziatische olifant, de orang utan, de Sumatraanse neushoorn (badak), de Maleise beer en de neushoornvogel (burung enggang).
De Stichting BOS, Borneo (of Balikpapan) Orangutan Survival foundation, heeft drie projecten lopen op Oost- en Zuid-Kalimantan:
 • Wanariset
  een opvangcentrum met 218 orang utans;
 • Nyaru Menteng
  een opvangcentrum met 308 orang utans en
 • Samboja Lestari (het "BOS-bos")
  een met alang-alang begroeid stuk land met 34 Maleise beren, dat omgevormd moet worden tot nieuw bos voor onder andere orang utans.

Jonge orang utans worden gevoed in Wanariset | Foto: Stichting BOS

Prins Bernhard, oprichter van WNF en beschermheer van Stichting BOS, gaf op 9 november 2004 zijn laatste televisie-interview aan Rik Felderhof van Netwerk. Tijdens dit gesprek uitte de prins zijn bezorgdheid over de bedreigde natuur, in het bijzonder van die op Kalimantan: "Als we de natuur niet behouden, is het weg." Hij vraagt daarom steun voor een orang utan-project van WNF op Kalimantan.

Het WNF is onlangs gestart met een campagne op de radio en het internet om de bossen van Kalimantan te behoeden voor de ondergang, die - als er niets gebeurt - over een jaar of vijf compleet is. Mocht u nog niet 'giftenmoe' zijn, dan kan ik u de actie van harte aanbevelen.

Terug naar boven


Amnesty International: "Onderzoek naar schending van de mensenrechten in Atjeh mag niet in gevaar worden gebracht"

19 januari 2005


Volgens Amnesty International mogen de rechten van de mens niet uit het oog worden verloren, nu alle aandacht is gevestigd op de hulp en wederopbouw van de door de aardbeving en tsunami getroffen gebieden. Amnesty geeft een briefing aan de leden van de Consultative Group on Indonesia die vandaag en morgen vergadert in Jakarta.

Slachtoffer van het conflict in Atjeh | Foto: Reuters

In de briefing spreekt Amnesty International haar zorgen uit over de reeds lang bestaande onzekere mensenrechtensituatie in Atjeh. Ook maakt zij zich specifieke zorgen over de humanitaire crisis die het gevolg is van de nasleep van de aardbeving en tsunami.

"In de directe nasleep van een natuurramp, blijven de al lang bestaande internationale mensenrechtenprincipes relevant. Dit is geen facultatieve luxe die slechts kan worden overwogen zodra de orde is hersteld. Mensenrechten zijn des te essentiëler tijdens een crisis.", aldus Amnesty International.
Amnesty International vraagt de helpende internationale gemeenschap bij de regering van Indonesië aan te dringen op:
 • een waarborg op de volledige, onbelemmerde en ongehinderde toegang tot Atjeh voor humanitaire werkers en mensenrechtenverdedigers;
 • behandeling van ontheemden in volledige naleving van de Guiding Principles on Internal Displacement van de Verenigde Naties en andere internationale normen die bescherming aan ontheemden waarborgen;
 • bescherming en ondersteuning van vrouwen en kwetsbare groepen als kinderen, ouderen en minder validen;
 • nauwe samenwerking en coŲrdinatie met lokale niet-gouvernementele organisaties en andere leden van de burgerlijke maatschappij in de ontwikkeling, tenuitvoerlegging en evaluatie van beschermings- en hulpprogramma's;
 • aanhankelijkheid aan de rechtsstaat;
 • het straffen van mensenrechtenschendingen.
Berkat: Bas de Meijer

BRONNEN
1. Indonesia: Human rights are paramount in the relief and reconstruction effort. [Web document]
    Amnesty International Press Release 2005; 21(3, 18 januari)
2. Indonesia: Investigation into human rights violations must not be jeopardized. [Web document]
    Amnesty International Media Briefing 2004; 21(2, 13 februari)

Terug naar boven


Naar het archief 2004


wit vlak
© F. de Meijer 2001 -