Home
wit vlak
pijl Archief 2007/2
pijl Archief 2007/1
pijl Archief 2006/2
pijl Archief 2006/1
pijl Archief 2005/2
pijl Archief 2005/1
pijl Archief 2004
wit vlak
pijl

Zoekscherm:


wit vlak
pijl

Peserta di:

 Stichting Indisch Erfgoed
pijl

Menghormati:

 Indisch4ever nieuwsweblog
wit vlak

Home


Informasi tentang orang² "Indo" dan Indonesia
Informatie over Indo's en Indonesië.

De laatste toevoegingen of wijzigingen op deze site:
= 21-07-2008 Activiteiten: Scarabee Multiculturele Filmweek
= 14-07-2008 Home: Architectuur in Nederlands-Indië : promotie 'Op zoek naar de tropenstijl'
= 05-06-2008 Home: Promotie: Lokale machthebbers regeren kleine dorpjes in Indonesië
= 22-05-2008 Home: Het Indisch filmarchief van /Geschiedenis
= 20-05-2008 Activiteiten: Broome: Japanse aanval op vluchtelingen uit Nederlands-Indië
= 18-05-2008 RTV: Ambassadeur van 10.000 eilanden : Buitenof in gesprek met Junus Habibie
= 17-05-2008 Home: Dark&Light introduceert: gratis doneren!
= 21-04-2008 Home: Indisch 3.0 nieuwe online 'hangplek' voor derde generatie Indo's
= 05-04-2008 Activiteiten: De Week van de Indische brief
= 03-04-2008 RTV: OVT met gesproken brieven van en naar Nederlands-Indië
= 20-03-2008 Gastcolumns: Wat is Indisch Erfgoed?
= 17-03-2008 Home: Nusantara Indah moet Utrechts centrum verlaten
= 16-03-2008 Home: Nieuwe WOII-serie gaat uitvoerig in op de oorlog in Nederlands-Indië
= 14-03-2008 Activiteiten: Het Groot Rijswijks (Indisch) Dictee ten behoeve van Sahabat Kita
= 12-03-2008 Home: Indische schrijvers in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift (1891-1968)
= 11-03-2008 Activiteiten: Opera Attima: een verrassend Indisch-Haags initiatief
= 06-03-2008 Activiteiten: Documentaire "De Schattenberg"
= 20-02-2008 Gastcolumns: Indische vrijheid van meningsuiting
= 19-02-2008 Home: Verhagen: 'Mishandeling op de Molukken is oud nieuws'
= 13-02-2008 RTV: Verboden liefde in Nieuw-Guinea
= 06-02-2008 RTV: (Geen) excuses voor de massamoord in Rawagede
= 30-01-2008 Home: Kwartiermaker gestart bij het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek
= 28-01-2008 Home: Soeharto is dood (2)
= 27-01-2008 Home: Soeharto is dood (1)
= 21-01-2008 Home: Een snijdende traditie
= 11-01-2008 RTV: Vijftig jaar Nederpop met de Tielman Brothers
= 09-01-2008 RTV: Sharia wetten bedreiging voor toekomst Indonesië
= 08-01-2008 Gastcolumns: Het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek (IHCB)
= 08-01-2008 Activiteiten: Lezing 'Papoeavrijwilligerskorps' door Marc Lohnstein
= 07-01-2008 Home: Nederlands-Indië 1946-1949 : brieven van een Nederlandse soldaat
= 05-01-2008 Home: Het literaire heden van het Indische verleden
= 05-01-2008 Home: Nieuwe Indische politieke partij van start gegaan
= 02-01-2008 Home: Banjirs op Java


In Memoriam

10 februari 2009


Wat vliegt de tijd!
De tijd staat stil,
Wij vliegen voorbij


Wim Thörig
echtgenoot van
Dé Thörig-de Meijer
* Bayuwangi, 25 oktober 1916
† Sint Michielsgestel, 10 februari 2009

Terug naar boven


Scarabee Multiculturele Filmweek

21 juli 2008


Van 24 t/m 28 augustus 2008 organiseert werkgroep Indisch Erfgoed Apeldoorn in samenwerking met Scarabee Filmproducties, Stichting Klein Bronbeek en Podium & Filmtheater Gigant de Scarabee Multiculturele Filmweek met een vijftal prachtige documentairefilms van filmmaker Hetty Naaijkens-Retel Helmrich.

Tijdens de filmweek zijn de volgende films achtereenvolgends te zien: de dan nèt uitgekomen documentaire "Contractpensions: djangan loepah!" (2008), de bijzondere inkijk in het Roma-leven in Transsylvanië "T'aves bachtalo (Moge u gelukkig worden)" (1994), de voor een Gouden Kalf genomineerde documentaire "Chin Ind: een leven achter het doorgeefluikje" (2001), de VPRO co-productie "Promised paradise" (2006) en tenslotte "Mana (Beyond belief)" (2004), dat een intrigerende kijk geeft op de kracht van objecten.

Lees verder ....

Terug naar boven


Architectuur in Nederlands-Indië : promotie 'Op zoek naar de tropenstijl'

14 juli 2008


Afgelopen dinsdag 8 juli 2008 promoveerde Jan van Dullemen aan de Universiteit Utrecht met zijn proefschrift Op zoek naar de tropenstijl : leven en werk van prof. ir. C.P. Wolff Schoemaker, Indisch architect.

Aan de geschiedschrijving van de Nederlandse architectuur ontbreekt een hoofdstuk. Dat hoofdstuk gaat over de architectuur van Nederlandse architecten in het voormalig Nederlands-Indië in de eerste helft van de twintigste eeuw. De belangrijkste architect uit deze periode was prof.ir. Charles Prosper Wolff Schoemaker (1882-1949). Hoewel over diens œuvre nog veel onbekend is, is de tot nu toe heersende veronderstelling dat hij een conservatieve en westers georiënteerde architect was in elk geval niet juist. Dit constateert Jan van Dullemen in zijn proefschrift over het leven en werk van Wolff Schoemaker.
Haast geboden bij architectuuronderzoek
In de eerste helft van de twintigste eeuw maakte Nederlands-Indië een stormachtige ontwikkeling door. Veel steden kenden een groeitempo waarbij Almere verbleekt. De architectuur van Nederlandse architecten in steden als Bandoeng, Batavia, Semarang en Soerabaja is een onbekend en ongeschreven hoofdstuk van de Nederlandse architectuurgeschiedenis. Om dit hoofdstuk te kunnen schrijven is niet alleen meer aandacht en onderzoek nodig, er is bovendien haast geboden. De staat waarin de architectuur verkeert gaat snel achteruit en veel waardevol materiaal verdwijnt door onbekendheid.

Villa Isola (Bandung) in 2003 | Foto: Jagawana
Villa Isola (Bandung) in 2003 | Foto: Jagawana

De aandacht in Indonesië voor dit onderwerp kan een impuls kan gebruiken. Bovendien is de generatie die de betreffende periode nog zelf heeft meegemaakt bijna uitgestorven.

Een leven als een spannende film
De rode draad in Van Dullemens proefschrift is het werk van Charles Prosper Wolff Schoemaker, in de jaren twintig en dertig de belangrijkste architect in Nederlands-Indië. Zijn levensverhaal zou een boeiende film zijn. Hij begon zijn carrière als militair in het KNIL, was directeur gemeentewerken van Batavia, had een eigen architectenbureau en was twintig jaar lang hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Bandoeng. Zijn bekendste leerling en vriend voor het leven was a Soekarno, de eerste president van de Republiek Indonesië. Wolff Schoemaker bekeerde zich tot de Islam en reisde voor de hadj naar Mekka. Hij maakte furore als schilder en beeldhouwer, maar vooral als architect. Hij bouwde onder andere kerken, banken, villa's, een moskee, Grand Hotel Preanger en sociëteit Concordia. Zijn magnum opus is de villa 'Isola' voor de puissant rijke persmagnaat Dominique Willem Berretty die kort na de voltooiing omkwam bij het vliegtuigongeluk met de Uiver in 1934.

TROS Nieuwsshow
Het radioprogramma TROS Nieuwsshow besteedde afgelopen maandagochtend (Radio 1, 9:00-10:00 uur) aandacht aan het onderzoek van Van Dullemen. Hij meldde daar dat het volkomen onterecht is, dat er in Nederland nauwelijks aandacht is voor de architecten die in de eerste decennia van de twintigste eeuw in hoog tempo kantoorgebouwen, scholen en hele nieuwe stadswijken in Nederlands-Indië "uit de grond stampten". Van Dulleman: "Wij zijn heel trots op Almere, maar dat ik dáár [in Nederlands-Indië] 15-16 keer gedaan".

Het interview is (alleen deze week) nog terug te luisteren via Uitzending gemist (Windows Media Audio, 10:17 min.)

Terug naar boven


Promotie: Lokale machthebbers regeren kleine dorpjes in Indonesië

5 juni 2008


Op woensdag 18 juni promoveert drs Y. Argo Twikromo aan de Radboud Universiteit Nijmegen op zijn onderzoek Indigenous voices in the shadow of domination : the representation of everyday life among the Mangili (East Sumba, Indonesia).
Argo Twikromo heeft gekeken naar hoe de lokale machthebbers hun politieke controle over de lokale bevolking hebben behouden. Hij probeerde de dynamische processen van staatsvorming en de interactie tussen nationale staten en lokale gemeenschappen te begrijpen en te analyseren.

Lang werd gedacht dat moderne staten sterk genoeg waren om politieke en culturele onafhankelijkheid van kleine, traditionele gemeenschappen uit te wissen. De 'moderniteit' heeft de positie van lokale machthebbers echter versterkt.

Sumbanees dorp | Foto: SumbaIsland.com
Sumbanees dorp | Foto: SumbaIsland.com

In de eerste plaats waren zij het die vooral de voordelen plukten van de georganiseerde ontwikkelings­programma's. Dit komt doordat lokale machthebbers door externe instanties worden beschouwd als vertegen­woordigers van de gemeenschap. Geld voor de gemeenschap vloeit via hen en blijft bij hen.
Ten tweede zijn zij de 'poortwachters' van de gemeenschap geworden. Zij onderhouden de sleutelcontacten tussen de kampong en de buitenwereld. Zonder hen kunnen bewoners van de gemeenschap geen werk vinden of kinderen naar het voortgezet onderwijs sturen. De lokale machthebbers zijn uitermate succesvol in het afschermen van de sociale en economische grenzen van het dorp.

Kamutuk
Toen Indonesië nog een kolonie was, hanteerde de overheid een beleid van indirect bestuur. Dit bestuur liet de macht in handen van de plaatselijke heersende elite en clanhoofden binnen lokale gemeenschappen. Na de onafhankelijkheid in 1945 kwam de overheid met haar beleid van nationale eenheid. Het onderzoek van Argo Twikromo is gericht op het gehucht Kamatuk op Oost-Sumba.

Kamutuk is een zeer veerkrachtige gemeenschap die de afgelopen vijftig jaar in staat was om te overleven en in staat was om bovenlokale krachten op afstand te houden. Dit door vast de houden aan de lokale gewoonten en door directe confrontaties uit de weg te gaan. Tegelijkertijd namen ze alle mogelijke voordelen van zending en staat dankbaar aan. De lokale bevolking ziet geen mogelijkheid te ontsnappen aan de opgelegde druk van de lokale machthebbers (maramba). De maramba zijn in staat geweest hun lokale machtposities te handhaven, controle te houden over land en vee en het arbeidspotentieel bijna totaal te blijven beheersen. De gemeenschap van Kamutuk, net als vele andere Oost-Sumbanese dorpen, is bestand gebleken tegen inmenging van externe partijen.

BRONNEN
1. Lokale machthebbers regeren kleine dorpjes in Indonesië [Web document] Nieuwsbank 2008 (5 juni)
2. Ibid. [Web document] Onderzoeksnieuws NWO 2008 (5 juni)

Terug naar boven


Het Indisch filmarchief van /Geschiedenis : tempo doeloe ter gelegenheid van 50 jaar Pasar Malam Besar

22 mei 2008


Koningin Beatrix opende afgelopen woensdag in Den Haag de 50ste Pasar Malam Besar. Het evenement is in een halve eeuw uitgegroeid van een Indische driedaagse markt fair tot het grootste Euraziatische festival ter wereld.

Het VPRO-programma /Geschiedenis heeft vele unieke vooroorlogse Indische films verzameld die op hun website uitvoering zijn beschreven. De volgende titels zijn daar te bekijken:

Logo Indië Films

Terug naar boven


Dark&Light introduceert: gratis doneren!

17 mei 2008


Sinds vandaag is het mogelijk om dagelijks gratis een braille-pagina te doneren via de website van Dark&Light Blind Care.

Een bedrijf, dat anoniem wil blijven, doneert € 0,10 per klik aan Dark&Light Blind Care.

Banner van het Brailleproject Dark & Light Blind Care Indonesië

De opbrengst gaat naar het brailleproject van Dark & Light Blind Care Indonesië. Partnerorganisatie Yayasan Mitra Netra runt in Jakarta een centrum waar boeken worden gebrailleerd of ingesproken.
Het centrum richt zich op scholieren en studenten over heel Indonesië.
Daarnaast heeft Mitra Netra in Bandung en Manado twee bibliotheken en voorziet zij vanuit deze bibliotheken blindenscholen van lesmateriaal. Het centrum richt zich met name op de allerarmsten.

Uw klik geeft blinden in Indonesië weer nieuw uitzicht. Dus: klik ook mee!

Terug naar boven


Indisch 3.0 nieuwe online 'hangplek' voor derde generatie Indo's

21 maart 2008


Vanaf vandaag heeft de derde generatie Indische Nederlanders een nieuwe hangplek: de weblog Indisch 3.0.

Deze weblog is een samenwerking van twee Indo's van de derde generatie, Kirsten Vos (Den Haag, 1977) en Ed Caffin (Alkmaar, 1978).

Indisch 3.0 verwijst naar de derde generatie Indische Nederlanders die elkaar via internet weten te vinden. Vos en Caffin willen met dit medium vanuit een nieuwe, frisse invalshoek in kunnen spelen op Indische actualiteiten en vraagstukken.

Indisch 3.0 heeft de onbescheiden ambitie de Indische groep publiekelijk aan te moedigen om onafhankelijk naar hun eigen identiteit te kijken.
De webloggers schrijven hiervoor over concrete gebeurtenissen die te maken hebben met hun Indische karakter. De ene keer is dat een reis naar Indonesië, de andere keer een Indisch festival.

Kirsten Vos | Fotograaf onbekend
Kirsten Vos

Ed Caffin | Fotograaf onbekend
Ed Caffin

Een identiteit is niet iets om alleen maar over te praten. Daarom organiseren Caffin en Vos zelf ook activiteiten, waarover op Indisch 3.0 wordt gepubliceerd. De eerste activiteit vindt plaats op de vijftigste Pasar Malam Besar in Den Haag, op 23 mei 2008, en heet Tattootalk.

Indische gemeenschap
De derde generatie Indische Nederlanders bestaat uit de kleinkinderen van 300.000 Indische repatrianten die tussen 1945 en 1968 in Nederland uit Indonesië arriveerden. Indonesië, dat voor velen van hen het geboorteland was, verlieten zij als (indirect) gevolg van de onafhankelijkheid.

Volgens schattingen bestaat de Indische gemeenschap in Nederland momenteel uit een kleine 500.000 mensen. Het is niet zeker hoeveel Indische Nederlanders zich hebben gevestigd in landen als Canada, Amerika en Australië, naar schatting bestond die groep uit ongeveer 30.000 personen.

Terug naar boven


Nusantara Indah moet Utrechts centrum verlaten

17 maart 2008


Nusantara Indah is een Indisch-Indonesisch activiteitencentrum, dat in 2005 is opgericht door Dick Rompas (1948-2006) en Merel von Schimmelmann (1977). Gisteren meldde Von Schimmelmann dat de locatie in Utrecht per september 2008 moet worden verlaten.

Zij is nu op zoek naar een nieuw basisonderkomen, bij voorkeur in Amsterdam, en naar incidenteel te huren (betaalbare) cursusruimte in Utrecht. Voor suggesties houdt Nusantara Indah zich aanbevolen.

De activiteiten van Nusantara Indah blijven gewoon plaatsvinden, zowel in Utrecht als op andere locaties in Nederland.

Nusantara Indah in Utrecht | Foto: Bas de Meijer
Nusantara Indah in Utrecht | Foto: Bas de Meijer

Terug naar boven


Nieuwe WOII-serie gaat uitvoerig in op de oorlog in Nederlands-Indië

16 maart 2008


De Nederlandse Programma Stichting (NPS) zendt in 2009 een negendelige serie tv-documentaires uit over de Tweede Wereldoorlog, die wordt gepresenteerd door Rob Trip.

Rob Trip | Foto: NOS
Rob Trip | Foto: NOS

De reseach en de realisatie worden uitgevoerd door onderzoekers en regisseurs van Andere Tijden. Ad van Liempt, hoofdredacteur geschiedenis van de NPS, is eindredacteur en scenarioschrijver.

Authentieke dagboeken
De nieuwe serie belicht de Tweede Wereldoorlog aan de hand van specifieke thema's. Hierbij baseren de makers zich op recent onderzoek naar gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog, dat nieuwe inzichten heeft opgeleverd. Daarnaast nemen authentieke dagboeken en brieven van burgers uit die tijd een voorname plaats in. De serie gaat uitvoerig in op de oorlog in het voormalige Nederlands-Indië.
Er is ook volop aandacht voor de betekenis van de Tweede Wereldoorlog voor de periode erna: twee afleveringen zijn gewijd aan de nasleep van de oorlog en de betekenis ervan voor zowel Nederlands-Indië als voor de Nederlandse samenleving na 1945, met de Europese samenwerking als nieuw vredesinstrument.
Jeugdserie
Voor de jeugd heeft de NPS plannen voor een aparte 13-delige serie. In de jeugdserie staan verhalen van jongeren centraal die de periode 1940-1945 hebben meegemaakt. De serie bestaat voor een deel uit nagespeelde fragmenten, maar is volledig op de werkelijkheid gebaseerd. Voor deze jeugdserie werkt een team van Andere Tijden samen met de redactie van Het Klokhuis. Voor gebruik in het onderwijs wordt speciaal educatief materiaal ontwikkeld. Het project wil een bijdrage leveren aan het doorgeven van kennis van de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen daarvan aan jongere generaties.

Productie
De productie wordt begeleid door een redactieraad met gerenommeerde historici, mensen uit de mediawereld en de projectpartners.

Prof.dr. J.C.H. Blom | Foto: NIOD
Prof.dr. J.C.H. Blom
Foto: NIOD

Hans Blom, voormalig directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), treedt op als adviseur.

BRON
- Nieuwe tv-serie over Tweede Wereldoorlog [Web document] Persbericht Ministerie van VWS 2008 (14
  maart)

Terug naar boven


Indische schrijvers in Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift (1891-1968)

12 maart 2008


Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, de voorloper van het huidige Elsevier, was een halve eeuw lang het toonaangevende blad voor bellettrie en beschouwingen over literatuur, beeldende kunst en - in de beginjaren - populaire wetenschap.

Fragment uit: Carpentier Alting AS. Arme Wietske! Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift  1892; 2(4): 159
Fragment uit: Carpentier Alting AS. Arme Wietske!
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift 1892; 2(4): 159

Alle nummers van het twee maal per jaar verschijnende tijdschrift zijn begin dit jaar gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld op elseviermaandschrift.nl.

De periode loopt vanaf de oprichting in 1891 tot en met 1940, toen het tijdschrift door de Duitsers werd verboden. In 1968 is nóg een jaargang uitgegeven, die ook in de databank is te doorzoeken.

In EGM hebben zeer veel (later) bekende dichters en schrijvers gedebuteerd, waaronder Indische auteurs.
Enkele namen: Carry van Bruggen (1881-1932) met vier verhalen, A.S. Carpentier Alting (1837-1915) met het Indische verhaal "Arme Wietske!", Louis Couperus (1863-1923) met het zich in Nederland afspelende verhaal "Eene illuzie", Creusesol (1851-1918) met "Bij het scheiden van de markt : schets van Java's binnenland.", Jeanne Reyneke van Stuwe (1874-1951) met een aantal bijdragen waaronder een half Indisch/half Hollands verhaal, Melis Stoke (pseud. van Herman Salomonson; 1892-1942) met het Europese gedicht "Het gevleugelde woord" en Madelon Székely-Lulofs (1899-1958) met "De janko's" en "Emigranten".

De site heel eenvoudig doorzoekbaar. Bij het uitgebreide zoekscherm is, bij het auteursveld, een overzicht te zien van alle auteurs die in de periode januari 1989 tot en met juni 1968 hebben bijgedragen aan het tijdschrift.

Berkat: Adrienne M. Zuiderweg

Terug naar boven


Verhagen: 'Mishandeling op de Molukken is oud nieuws'

19 februari 2008


De indringende reportage van onderzoeksjournalist Geertjan Lassche (EO Netwerk, 6 november 2007) over mishandeling op de Molukken door de Indonesische regering wordt door de Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen als 'oud nieuws' afgedaan. "Zelfs de Kamer trapt er – bijna – in.", meldt Frans Oremus in De Journalist.

Op 6 juli 2007 staan tijdens de vlootschouw ter herdenking van Michiel de Ruyter op de kade van Vlissingen RMS-strijders te zwaaien met de RMS-vlag. Zij vragen op deze manier aandacht voor hun 'broeders' op de Molukken die een week eerder – eveneens zwaaiend met RMS-vlaggen tijdens een bezoek van de Indonesische president Yudhoyono aan Ambon – afgevoerd en zwaar mishandeld werden door veiligheidsfunctionarissen van de Indonesische regering.
In zijn antwoord op schriftelijke vragen van Kamerleden Harry van Bommel (SP) en Martijn van Dam (PvdA) zegt Verhagen onder meer dat "niet met zekerheid kan worden afgeleid dat de arrestanten slecht zijn behandeld" en dat de beelden van Netwerk uit 2003 stammen en 'niet zijn gerelateerd' aan het vlag­incident van 2007.

Lassche ontplofte bijna toen hij dit las. Er zijn inderdaad beelden uit 2003 getoond, maar ook – even schokkende – beelden uit 2007 met een duidelijke vermelding van de datum.

Moluks protest tegen de Indonesische regering, 1-7-2004 | Foto: Bas de Meijer
Moluks protest tegen de Indonesische regering, 1-7-2004
Foto: Bas de Meijer

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken was hiervan vooraf op de hoogte, maar ontkent dit vervolgens. "Op de beelden uit 2003 is overduidelijk sprake van mishandeling, op die van 2007 wordt een aantal arrestanten op ruwe wijze aangehouden.", aldus het Ministerie in een reactie.

Zie voor het hele artikel De Journalist.

BRON
- Oremus F. Beelden Netwerk tegen woord minister [Web document] De Journalist 2008 (3; 15 februari)

ZIE OOK
- RMS-leider roept op tot massale demonstraties in Nederland [Windows Media; lengte: 14:55] Netwerk
  2007 (6 november)
- Politie Molukken pakt 'RMS-activist' op [Web document] Algemeen Dagblad 2007 (9 juli)
- van Bommel H. Vragen aan de Minister van Buitenlandse Zaken over een vlagincident in de Zuid-
  Molukken
[Web document] Weblog Harry van Bommel 2007 (5 juli)
- Janssen H. Molukkers protesteren tegen beschamende RMS acties [Web document] Algemeen Dagblad
  2007 (2 juli)
- Nieuwsberichten over de Molukken en mensenrechten in Indonesië.

Berkat: Bas de Meijer

Terug naar boven


Kwartiermaker gestart bij het Indisch Herinneringscentrum Bronbeek

30 januari 2008


Het bestuur van stichting Indisch Herinneringscentrum Bronbeek (IHCB) heeft eind vorig jaar een kwartiermaker aangesteld: Ilonka M. de Ridder. Zij gaat het bestuur te adviseren over een toekomstbestendig concept van het IHCB, waarin presentatie, herinnering en educatie centraal staan.

Bataktentoonstelling in Museum Bronbeek (2008) | Foto: Frans de Meijer

De Ridder (1962) heeft als strategisch communicatieadviseur ervaring met positionerings­trajecten van organisaties, diensten en merken. Zij heeft de Indische gemeenschap leren kennen toen zij in 2001 communicatieadviseur en woordvoerder werd van uitvoeringsorganisatie Het Gebaar. Eind 2007 publiceerde zij in opdracht van deze stichting het boek Eindelijk erkenning? over het gebaar van de Nederlandse regering aan de Indische gemeenschap.

Als kwartiermaker van het Indisch herinneringscentrum ontwikkelt De Ridder richtinggevende plannen en legt zij de basis voor de opbouw tot een betrouwbare netwerkorganisatie, die in staat is efficiënt en effectief samen te werken met bestaande Indische organisaties.
BRON
- Kwartiermaker Indisch Herinneringscentrum Bronbeek aan de slag. Persbericht IHCB 2007 (30 januari)

LITERATUUR
- Eindelijk erkenning? : het Gebaar: de tegemoetkoming aan de Indische gemeenschap / samenst. en
  red.: Ilonka M. de Ridder. - 's Gravenhage : Stichting Het Gebaar, 2007. - 110 p. : ill. ; 28 cm
  Met lit. opg.
  ISBN 978-90-9022485-5 geb. (€ 14,95)

Terug naar boven


Soeharto is dood (2)

28 januari 2008


Fokke & Sukke zijn Indonesische ambtenaren (NRC Next, maandag 28-01-08) | Illustratie: John Reid, Bastiaan Geleijnse en Jean-Marc van Tol
Klik op het plaatje voor de cartoon

Terug naar boven


Soeharto is dood (1)

27 januari 2008


Ex-dictator Soeharto is vanmorgen, om 07:10 uur Nederlandse tijd, op 86-jarige leeftijd overleden nadat voor de tweede maal zijn organen hem in de steek lieten en hij in coma raakte.

Tijdens zijn 32-jarige bewind leefde weliswaar de Indonesische economie op, maar kwamen duizenden Indonesiërs om het leven, met name in Papua, Aceh en het in 1975 bezette Oost-Timor.

Naar aanleiding van de massa-protesten tegen zijn corrupte handelswijze en schendingen van de mensenrechten, moest Soeharto in 1998 het veld ruimen. Door zijn gezondheidsproblemen heeft hij echter nooit terechtgestaan. Ook is tot nu toe niemand gestaft voor de 500.000 (!) moorden.

De oudste dochter van Soeharto, Siti Hariyanti Rukmana, meldde na haar vaders dood: "Mocht hij fouten gemaakt hebben, dan vragen wij daarvoor vergiffenis ... moge hij vrijgepleit worden van al zijn fouten." Tsja, ...

Soeharto | Foto: Indonesische Ambassade in Nederland (publiek domein)

Zie voor uitgebreide berichtgeving de sectie Nieuwsberichten.

BRON
- Indonesia ex-leader Suharto dies [Web document] BBC News 2008 (27 januari)

Terug naar boven


Een snijdende traditie

21 januari 2008


De New York Times heeft een beeldverslag gepubliceerd over de besnijdenistraditie in Indonesië, met prachtige foto's van Stephanie Sinclair. Verslaggever Sara Corbett start haar verhaal over de gratis besnijdenisbijeenkomsten in Bandung, waar jonge meisjes - door hun moeder gebracht - door andere vrouwen 'met toewijding' aan een genitale verminking worden onderworpen. De besnijdenissen worden gefinancierd door de Stichting Assalaam, een Islamitische onderwijs- en welzijnsorganisatie.

Screenshot New York Times met foto's van Stephanie Sinclair

Een studie uit 2003 van de internationale onderzoeksgroep Population Council toonde aan dat maar liefst 96% van de onderzochte Indonesische families aangaf dat hun dochters één of andere vorm van besnijdenis hadden ondergaan tegen de tijd dat zij 14 bereikten. Corbett spreekt dan ook over een 'stille meerderheid'.

Volgens Lukman Hakim, de welzijnsvoorzitter van Assalaam, heeft meisjesbesnijding drie voordelen: "Eén: het haar stabiliseert haar libido. Twee: het maakt haar mooier voor haar echtgenoot kijken. En drie: het brengt haar psychologisch in evenwicht." [!]
Hoewel het er in Indonesië doorgaans niet zo heftig aan toe gaat bij meisjesbesnijdig dan in bijvoorbeeld Afrika, spreken internationale mensenrechtenorganisaties zonder meer over 'genitale verminking'. 82% geeft aan dat er daadwerkelijk sprake is van "snijden", bij anderen wordt 'slechts' de clitoris geprikt of ingewreven met kunyit.
Elk onderscheid tussen de genitale ingrepen bij meisjes is echter irrelevant, vindt Laura Guarentie, gynaecologe bij de WHO: "Het is 100% verkeerd om het te doen".

De handeling is duidelijk met veel traditionele rituelen omgeven, en zal daardoor niet snel verdwijnen. De moeders zijn er van overtuigd dat zij iets goeds doen voor hun dochters. In Indonesië is het debat om meisjesbesnijdenis tegen te gaan nog in een vroeg stadium. Het Ministerie van Volksgezondheid heeft al wel besloten dat medisch personeel dergelijke handelingen niet mogen uitvoeren, maar de wetgeving daarover laat nog op zich wachten en het laat de traditionele besnijders - de vroedvrouwen - ongemoeid.

BRON
- Corbett S. A cutting tradition [Web document] New York Times 2008 (20 januari)

Berkat: Bas de Meijer

Terug naar boven


Nederlands-Indië 1946-1949 : brieven van een Nederlandse soldaat

7 januari 2008


In 1946 vertrok Ad van der Burg (Maassluis, 1927) als "broekie" van 18 jaar naar het toenmalige Nederlands-Indië. Daar was hij tot 1949 in actieve dienst als oorlogsvrijwilliger op zowel Java als op Sumatra.

Alle brieven die hij in die tijd aan zijn oudere broer Leen schreef, zijn bewaard gebleven. Die geven een indringend beeld van de tijd van de politionele acties en hoe Ad die periode beleefde.

Zijn dochter Astrid Manders-van der Burg kreeg de brieven, samen met diverse foto's en papieren, na het overlijden van haar vader in haar bezit. Zij stelde aan de hand daarvan het tijdsdocument Nederlands-Indië 1946-1949 samen.

Het boek is zojuist uitgegeven bij Boekscout. Op hun website is ook een fragment te lezen.

Indische oudere | Foto: BigFoto

Opzet van Astrid Manders is een boek samen te stellen waar vooral kinderen van die enorme groep zwijgzame Indië-veteranen iets aan hebben.

LITERATUUR
- Nederlands-Indië 1946-1949 : brieven van een Nederlandse soldaat / Astrid Manders-van der Burg. -
  Soest : Boekscout, 2008. - 134 p. : ill. ; 20 cm
  ISBN 978-90-8834-238-7 (€ 14,95)

Terug naar boven


Het literaire heden van het Indische verleden

5 januari 2008


De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft op 21 december 2007 een Rubicon-subsidie toegekend aan dr. Sarah P.J. De Mul (1978) voor haar onderzoek "Het literaire heden van het Indische verleden".

Met deze subsidie kunnen jonge Nederlandse onderzoekers ervaring opdoen aan een topinstituut in het buitenland, of buitenlandse onderzoekers bij een Nederlands instituut. De Mul is een van deze onderzoekers aan wie de Rubicon is toegekend; bij elkaar ontvangen zij ongeveer anderhalf miljoen euro subsidie.

Sarah De Mul | Foto: Anja Meulenbelt

Sarah De Mul was AIO aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden aan het voormalige Belle van Zuylen-Instituut (vrouwenstudies) van de UvA. Haar proefschrift 'Yesterday does not go by' gaat over de rol van de vrouwelijke reisliteratuur over Indonesië en Zimbabwe in de hedendaagse herinneringscultuur van het koloniale verleden in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

De Mul is thans verbonden aan de Universiteit Leiden en gaat aldaar, voor twaalf maanden, onderzoek doen, waarbij zij de na 1949 geschreven Indische letteren analyseert als een culturele opslagruimte van postkoloniale herinneringen.
De herinnering aan het Nederlandse koloniale verleden is een belangrijke kwestie om tot een beter inzicht te komen in de hedendaagse culturele dynamiek in Nederland.

Het doel is na te gaan aan welke socio-literaire en (trans)nationale processen de herinnering aan Nederlands-Indië onderheving is en hoe de Indische letteren in dit opzicht vergeleken kan worden met postkoloniale literaturen gezien in de hedendaagse Britse en Franse context.

Berkat: Adrienne M. Zuiderweg

BRONNEN
1. Toekenningen Rubicon 21 december 2007 [Web document] NWO 2007 (21 december)
2. NWO geeft 29 jonge onderzoekers Rubicon-subsidie voor buitenlandervaring aan topinstituut [Web
    document] ZorgKrant 2007 (27 december)

LITERATUUR
- 'Yesterday does not go by' : the return to the colonial past in women's travel writing and the
  contingencies of Dutch and British cultures of remembrance / Sarah Petra Juliana De Mul. - [S.l. : s.n.],
  2007. - 321 p. ; 24 cm
  Proefschrift Universiteit van Amsterdam. - Met samenvatting in het Nederlands.

Terug naar boven


Nieuwe Indische politieke partij van start gegaan

5 januari 2008


Nederland is een nieuwe politieke partij rijker. Vanaf 1 januari 2008 heeft Nederland een partij voor de ouderen, welke een grote groep gaat vertegenwoordigen in de politiek als ook economisch en sociaal. De naam van deze nieuwe politie partij is Internationale Indische Politieke Partij (IPP).
"Met onze achterban, is deze positie gewaarborgd. De Indische Nederlanders hebben als eerste één partij in het leven geroepen. Laten we met deze toegave een balans geven voor politiek Nederland", zegt namens het bestuur Roy van Huet, voorzitter van de IPP.

Meer informatie wordt de komende periode aan de media bekendgemaakt, aldus hun persbericht.

Er komen een paar vragen bij mij op, die niet in het summiere persbericht worden beantwoord. Waarom een ouderen-partij voor Indische mensen (een splinter van een splinter?).

Indische oudere | Foto: BigFoto

En waarom internationaal als het om een Nederlandse partij gaat? Ook worden in het persbericht, op de "vertegenwoordiging" na, geen speerpunten aangegeven.
Maar laat ik de partij (die IPP heet, en geen IIPP) in ieder geval bij voorbaat feliciteren in plaats van bekritiseren.

Interessant is ook de ontsponnen discussie op Indisch4ever.

Terug naar boven


Banjirs op Java

2 januari 2008


Het dodental van de overstromingen op Java loopt op. Zo'n 100 mensen zijn inmiddels omgekomen; 20 worden er nog vermist.

Bengawan Solo op 6 februari 2007 | Foto: Arif Hidayat, gepubliceerd op en.wikipedia.org

Woensdag trad de Bengawan Solo opnieuw buiten zijn oevers.

Meer dan zestigduizend mensen hebben sinds vorige week hun huizen moeten verlaten door de overstromingen. Landbouwgrond staat onder water en het openbare leven ligt plat. De kinderen kunnen niet naar school en wegen zijn onbegaanbaar.

Veel inwoners zaten op daken en probeerden hun kostbare spullen te redden. De Indonesische overheid heeft hulp beloofd aan de slachtoffers.
BRON
- Dodental overstroming Java loopt op (video) [Web document] De Pers 2008 (2 februari)

ZIE OOK
De sectie Nieuwsberichten bij Aardbevingen & natuurrampen en/of Jawa.

Terug naar boven


Bhinneka tunggal ika: eenheid in vescheidenheid | Beeldrecht foto: Indonesische Ambassade, 's Gravenhage

Naar het archief 2007/2


wit vlak
Bekijk mijn profiel op LinkedIn

BBClone
© F. de Meijer 2001 -