Terug naar: Home
wit vlak
pijl Nieuwste pagina
pijl Archief 2007/2
pijl Archief 2007/1
pijl Archief 2006/2
pijl Archief 2005/2
pijl Archief 2005/1
pijl Archief 2004
wit vlak
pijl

Zoekscherm:


wit vlak

Home » Archief 2006/1


Archief eerste helft 2006
Hier vindt u de logs van januari tot en met juni 2006:

CNV Award voor Indonesische vakbondsleider Maria Emeninta

23 juni 2006


Donderdag 22 juni ontving Maria Emeninta, jonge leider binnen de vakbondsbondsorganisatie Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) de CNV Award vanwege haar professionaliteit en haar inzet voor de vakbeweging in Indonesië.
Emeninta kreeg de onderscheiding, vergezeld met een cheque van € 5.000, uit handen van CNV voorzitter René Paas op het Congres van de CNV Dienstenbond in Doorn. Dit geldbedrag is door Emeninta vrij te besteden aan een vakbondsproject in Indonesië.
De CNV Award wordt jaarlijks door CNV Internationaal toegekend aan een vakbondsleider die zich bijzonder heeft ingezet en die een inspirerend voorbeeld is voor anderen.

Nikeuba
Emeninta heeft het op jonge leeftijd al weten te schoppen tot eerste vrouwelijke voorzitter van de SBSI-sector Serikat Buruh Niaga Keuangan dan Perbankan (Nikeuba), de Indonesische vakbondsfederatie voor de bank- en verzekeringssector.
Nikeuba heeft 15.000 leden, meest mannen. Er zijn 13 afdelingen verspreid over heel Indonesië. Nikeuba is de enige federatie binnen de de SBSI met een vrouw aan het hoofd.

Inmiddels is Emeninta ook vicevoorzitter van de Asian Brotherhood of Clerical Workers (ABCW), de Aziatische Federatie voor de Dienstensector.

Maria Emeninta ontvangt CNV Award, 22-6-2006 | Foto: Bas de Meijer
Foto: Bas de Meijer (ic4u2.net)
Klik voor een groter beeld

Emeninta begon haar carrière bij een verzekeringsbedrijf, maar doorgroeien naar een hogere functie is voor vrouwen niet mogelijk: op leidinggevende functies komen uitsluitend mannen terecht.

Maria Emeninta en partner, 22-6-2006 | Foto: Bas de Meijer
Foto: Bas de Meijer (ic4u2.net)
Klik voor een groter beeld

T-shirtfabriek
Op zoek naar ander werk komt zij terecht in een t-shirtfabriek waar zij productiewerk gaat doen. De textielfabrieken (zie ook mijn eerdere log) zijn berucht vanwege de zeer slechte arbeidsomstandigheden. Per dag moeten de vrouwen 200 à 250 t-shirts per dag in elkaar zetten. Met andere woorden: één t-shirt per 2 minuten. Wie dit aantal niet haalt krijgt aan het eind van de dag een boete.

De omgang met en behandeling van de vrouwelijke werknemers is sowieso beneden alle peil: zo komen op het toilet vaak aanrandingen voor en moeten de vrouwen maandelijks een zwangerschapstest doen.
Bij gebleken zwangerschap volgt ontslag vanwege 'onvoldoende productiviteit'.

Toen Emeninta kritiek uitte richting de fabrieksleiding vanwege deze praktijken, werd zij direct gedegradeerd. De vakbond schoot haar echter te hulp. Emeninta werd daarop lid van de SBSI en startte haar vakbondscarrière.

BRON:
- Jonge Indonesische vakbondsleider ontvangt CNV Award [Web document] Nieuwsbericht CNV 2006 (22
   juni)

Terug naar boven


Indonesië-weigeraars : veteranen met een geweten

22 juni 2006


Het Haags Vredes Platform (HVP) vraagt op de jaarlijkse veteranendag aandacht voor een "beschamende, onbelichte kant" van het recente Nederlandse oorlogsverleden: de Indonesië-weigeraars, die voor hun principiële daad zwaar gestraft zijn.

Ter ere van deze groep, wordt op 29 juni in het Haagse Pander-café een openbare bijeenkomst gehouden, waarbij ook Indonesië-weigeraar Jan Maassen (zie foto) zal spreken over zijn ervaringen. Een van de andere sprekers is historicus en journalist Kees Bals, die in 1989 samen met Martin Gerritsen een boek publiceerde over de Indonesië-weigeraars (zie foto).
De publicatie, destijds uitgegeven door het Materiaalfonds van de Vereniging Dienstweigeraars, beschrijft de belevenissen van enkele weigeraars en pleit voor eerherstel voor alle 'deserteurs'. Op de veteranendag vertelt Bals over de historische context van de uitzending naar Nederlands-Indië.

Uitzending naar Nederlands-Indië
Na de Tweede Wereldoorlog werden Nederlandse dienstplichtige militairen naar het toenmalige Nederlands-Indië uitgezonden om het streven naar een onafhankelijk Indonesië met geweld de kop in te drukken. Inmiddels is deze onafhankelijkheid door Nederland erkend vanaf de dag waarop zij werd uitgeroepen: 15 augustus 1945 (zie ook de sectie Nieuwsberichten).

De Ind(ones)iŽ weigeraars | Foto: Frans de Meijer
Foto Jan Maassen door: Kick Smeets
Omslag boek: Henk Geist (ontwerp) en Wim Platte (foto)

De uitzending blijkt achteraf dus onterecht. Zij was bovendien ongrondwettig: er werden al soldaten uitgezonden voordat een grondwetsherziening de uitzending mogelijk maakte.

Veel soldaten hebben zich tegen hun uitzending verzet, omdat zij tegen het kolonialisme waren of zich anderszins in geweten niet met deze oorlog konden verenigen. Honderden van hen werden wegens dienstweigering door de krijgsraad veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraf. Zij werden tot vijf jaar lang opgesloten in strafgevangenissen in Schoonhoven en zelfs in de mijnen. En waar Oostfrontstrijders en andere soldaten uit het nationaal-socialistische kamp na hun veroordeling vaak strafvermindering kregen, moesten deze Indonesië-weigeraars hun straf tot het einde uitzitten.

Meer informatie over Indonesië-weigeraars is onder meer te vinden op de websites van het Vredesmuseum en de VPRO.

Op 25 januari 2001 besteedde het VPRO-programma "Andere Tijden" aandacht aan de Indië/Indonesië-weigeraars. Deze uitzending is nog online te bekijken.

BRONNEN:
1. Bijeenkomst met Indonesië-weigeraars op Veteranendag 29 juni [Web document] Persbericht Haags
    Vredes Platfom
2006 (23 [22] juni)
2. De Indonesië-weigeraars [Web document] Grenzeloos 1995; 4(27)
    ISSN 0928-8309

LITERATUUR:
1. Robben, W. De Indonesië-weigeraars, 1945-1950 : een onderzoek naar de omvang, motieven en gevolgen.
    Zwolle : Voorlichting Aktieve Geweldloosheid, 1981. (SVAG-studies; 3)
    ISBN 90-6346-503-3
2. Bals, K.; Gerritsen, M. De Indonesië weigeraars. (3e gew. dr.) Amsterdam : Antimilitaristische Uitgeverij,
    1993
    ISBN 90-71124-53-3
3. Zwart H. Er waren er die NIET gingen : vijftien eeuwen straf voor Indonesië-weigeraars. Amsterdam: Stichting
    Solidariteit, 1995
    ISBN 90-72854-02-0
4. Kester S. 'Straf oké, maar waarom zo lang?' : Indië-weigeraar Jan Maassen houdt op Veteranendag een pleidooi
    voor eerherstel
. Volkskrant 2006; 85(24952 [28 juni]): 2.

Terug naar boven


Zware aardbeving op Java: het Rode Kruis heeft gironummer 661 geopend voor hulp aan de slachtoffers

27 mei 2006


[Van de website van het Rode Kruis:]
Het Nederlandse Rode Kruis stelt 100.000 euro beschikbaar voor noodhulp op Java, Indonesië.
Ook heeft het Rode Kruis gironummer 661 geopend voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving. De hulpverlening komt op gang. Er is een gezondheidspost geopend in het rampgebied. Het Rode Kruis heeft onder meer tenten en voedselpakketten uitgedeeld. Naar schatting zijn 200.000 mensen getroffen. (Lees verder.)
Berichtgeving over de aarbeving uit de Nederlandstalige kranten is na te lezen in de sectie Nieuws­berichten (onderdeel Aardbevingen & natuurrampen).

Bencana Jawa | Foto: Jawa Pos

Terug naar boven


Selamat Hari Paskah

16 april 2006


Paroki Kedoya - GerejaSanto Andreas, Jakarta Barat

Een paasboodschap van mijn familie in Jakarta:

Semoga dengan kematianNya Ia melebur semua kesalahan² kita sehingga dengan kebangkitanNya nanti, kita juga ikut bangkit dalam kesucian dan kesadaran penuh akan pentingnya arti hidup kita ini!

Selamat Hari Paskah!

Terug naar boven


Het Indisch Huis in financiële problemen

7 april 2006


Droevig nieuws; ik citeer:

Uit eigen onderzoek van Stichting Het Indisch Huis is gebleken dat een aanzienlijk financieel tekort is ontstaan. Momenteel wordt onderzoek verricht naar het ontstaan van dit tekort.
Als reactie op het ontstane tekort en hangende het lopende onderzoek is besloten de directeur per direct op non-actief te stellen. Voor zes projectmedewerkers is het dienstverband per 1 april beëindigd om bezuinigingen per direct te realiseren. Deze maatregel treft ook de activiteiten van Het Indisch Huis, die tot begin juni in beperkte mate doorgang blijven vinden.

Het Indisch Huis is tijdens de gebruikelijke tijden gewoon geopend voor vrijwilligers en bezoekers. Voor de aangepaste programmering kunt u onze website raadplegen.

Logo: Het Indisch Huis
Javastraat 2-b
2585 AM 's-Gravenhage

Het Indisch Huis in Den Haag streeft naar het levend houden van herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog in het voormalig Nederlands-Indië. Onder het motto 'herinnering, overdracht en ontmoeting' staan de deuren van Het Indisch Huis open voor iedereen die belangstelling heeft voor het Indische (oorlogs-)verleden: jong en oud, Indisch en niet-Indisch.

Einde citaat.

BRON:
- Stichting Het Indisch Huis kampt met financieel tekort [Web document] Persbericht Stichting Het Indisch
  Huis
2006 (5 april)

Terug naar boven


Vulcanoloog ontdekt verloren koninkrijk van Tambora

1 maart 2005


De uitbarsting van de Gunung Api Tambora op het Indonesische eiland Sumbawa (Provincie Nusa Tenggara Barat) in 1815, was de grootste vulkanische uitbarsting ooit in de menselijke geschiedenis. De uitbarsting doodde 117.000 mensen en vaagde het kleine koninkrijk van Tambora van de kaart.

Sumbawa | Foto: Google Earth
Sumbawa (Foto: Google Earth)
Klik voor een groter beeld

Na twintig jaar onderzoek localiseerde hoogleraar Haraldur Sigurdsson en zijn medewerkers van de Faculteit Oceanografie van de Universiteit van Rhode Island (URI) in de zomer van 2004 de eerste resten van een dorp bij de Tambora onder een drie meter dikke laag as.
Na zes weken voorzichtig graven zijn - in samenwerking met het Indonesische Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (DVMBG) - de eerste voorwerpen opgegraven die een idee geven van de cultuur uit die tijd.
Het betreft de resten van een huis waar, naast de overblijfselen van twee volwassenen, onder andere kommen, keramische potten, ijzerhulpmiddelen en bronzen voorwerpen zijn gevonden.
De ontwerpen en de decoratie van deze artefacten suggereren dat er een link bestaat tussen de cultuur van Tambora en die van Viëtnam en Cambodja. De gebruikte taal is gerelateerd aan de Mon-Khmer talen zoals die worden gesproken in Zuidoost-Azië en India.

Volgens Sigurdsson heeft Tambora alle kans het "Pompeï van het Oosten" en van groot cultureel belang te worden, te meer omdat hij denkt dat het dorp een groot houten paleis moet hebben gehad.
Dit paleis hoopt hij bij een komende expeditie (in 2007) te vinden. "Alle mensen, hun huizen en hun cultuur zijn nog ingekapseld alsof het nog 1815 is. Het is belangrijk dat wij die capsule intact houden en het zeer zorgvuldig openen", aldus Sigurdsson.

Opgravingen bij Tambora door prof. dr. Haraldur Sigurdsson | Foto: University of Rhode Island News Bureau
Opgravingen bij Tambora (Foto: URI)
Klik voor een groter beeld

Dit paleis hoopt hij bij een komende expeditie (in 2007) te vinden. "Alle mensen, hun huizen en hun cultuur zijn nog ingekapseld alsfo het nog 1815 is. Het is belangrijk dat wij die capsule intact houden en het zeer zorgvuldig openen", aldus Sigurdsson.

Gunung Tambora | Foto: Windows Live Local (local.live.com)
Gunung Tambora (Foto: Windows Live Local)
Klik voor een groter beeld

Tijdens de uitbarsting, spuwde Gunung Tambora ruim 100 kubieke kilometer magma en verpulverde rots uit. 44 kilometer atmosfeer werd gevuld as en 400 miljoen ton sulfaatgassen.

Omdat de gassen lang in de atmosfeer bleven hangen koelde de lucht dermate af, dat 1816 bekend is geworden als "het jaar zonder zomer".
De atmosferische vervuiling zorgde ook voor ziekteepidemieën en wereldwijde (!) voedseltekorten door mislukte oogsten.

Meer informatie over het onderzoek en de expedities, inclusief fotoreportage, is terug te vinden op de speciale Tambora-website van de URI.
Berichtgeving uit de Nederlandstalige kranten is als gewoonlijk na te lezen in de sectie Nieuws­berichten (onderdeel Nusa Tenggara).

BRON:
- URI volcanologist discovers lost kingdom of Tambora : Indonesian civilization was wiped out by largest
   volcanic eruption in history
[Web document] Persbericht University of Rhode Island 2006 (27 februari)

Terug naar boven


Indonesische redacteur ontslagen voor het afdrukken van Mohammedcartoons

17 februari 2006


David da Silva, redacteur van het christelijke tabloid Gloria (Surabaya), is ontslagen voor het afdrukken van de controversiële twaalf cartoons van de profeet Mohammed.

"Zodra wij in de gaten kregen dat deze in het tijdschrift stonden, hebben wij 8.000 exemplaren uit de verkoop gehaald", aldus een directiewoordvoerder van Gloria. "Helaas waren er al een paar honderd verkocht, welke sterke reacties teweegbrachten."

Er hebben inmiddels enkele demonstraties plaatsgevonden voor de burelen van het tijdschrift. De politie heeft Da Silva ondervraagd.

BRON:
- Indonesia: sacked Indonesian magazine editor under probe [Web document] AsiaMedia 2005
   (14 februari)

Terug naar boven


Man gearresteerd voor onthoofdingen meisjes op Sulawesi

17 februari 2006


Het Katholiek Nieuwsblad meldt dat in Poso (Sulawesi Tengah) een man is gearresteerd in verband met de onthoofding van drie meisjes uit het christelijke dorpje Bukit Bambu ("Bamboeheuvel") op 29 oktober 2005.
De 31-jarige Sahal Alamry heeft vermoedelijk banden met het terroristennetwerk van Noordin Top.

Zijn arrestatie hangt mogelijk samen met de protesten tegen de op handen zijnde executie van drie katholieken uit Poso, waarvan vermoed wordt dat ze onschuldig zijn.

Op 17 november 2005 besteedde Netwerk ook aandacht aan de onthoofding.
Deze reportage van Geertjan Lassche, getiteld "Slachting op de Bamboeheuvel", is nog steeds terug te zien via omroep.nl.

Kota Poso | Foto: Google Earth

Krantenartikelen over de onthoofdingen alsook de executieplannen van de katholieken zijn terug te vinden in de sectie Nieuwsberichten (onderdelen Sulawesi en Religie).

BRONNEN:
1. Verdachte van onthoofden meisjes opgepakt [Web document] Katholiek Nieuwsblad 2006 (16 februari)
2. Reges B. Indonesia, preso un uomo sospettato di essere coinvolto nelle decapitazioni di cristiane
    [Web document] Asianews 2006 (15 februari)

Terug naar boven


Indo-Wikipedia

8 februari 2006


Logo van de Indonesische Wikipedia

Vanaf 26 januari is er een Nederlandse Wikipedia over Nederlands-Indië en Indonesië: de IndoWiki. Deze variant van de bekende open internetencyclopedie Wikipedia is opgezet door freelance journalist Sjors Bos.

De IndoWiki is nog leeg; bezoekers kunnen zelf (auteursrechtvrije) gegevens aanbrengen en/of verbeteren, geheel conform de werkwijze van de Wikipedia's.

De officiële Nederlandstalige Wikipedia telt thans meer dan 131.000 artikelen; de Indonesische Wikipedia een kleine 17.000.
Voor de dialectliefhebbers: er is ook een Wikipedia in het Nederduits (de enclopedie heet hier een nokieksel, het omgekeerde van lexicon), het Limburgs en het Fries.

Berkat: Indisch4ever

Terug naar boven


De geschiedenis van Indische Nederlanders

27 januari 2006


In de Volkskrant van 27 januari staat een recentie van het op 15 januari in Het Indisch huis gepresenteerde boek De geschiedenis van Indische Nederlanders van Ulbe Bosma, Remco Raben en Wim Willems (uitgeverij Bert Bakker; € 19,95. ISBN 90-351-2932-6).
Het artikel is alleen toegankelijk voor Volkskrant-abonnees.

Tjalie Robinson - pseud. van J.J.Th. (Jan) Boon (1911-1974) - is een van de personen die wordt gerefereerd in de publicatie. "Robinson benadrukte de eigenheid van de Indische migrant. Hij zag de Indo als drager van een typische mengcultuur."

Enkele quotes van Robinson uit het boek: "De tragische fout van de Nederlanders is dat zij almaar proberen van een Indo een goede Hollander te maken" en, uit de jaren '70: "Wij zijn zelfs na 20 jaren in Holland vreemdelingen op zelfs een ernstiger schaal dan b.v. Italiaanse en Turkse gastarbeiders, die door hun Europeaanschap vlotter assimileren naar het maatschappelijk patroon dan Indo's. Wij zijn een stelletje voor 'spek-en-bonen-Nederlanders' die met de belangrijkste leefpatronen NIET meedoen, ja er zelfs geen bal van begrijpen."

De geschiedenis van Indische Nederlanders

BRON:
- Blokker J. Migranten buiten hun schuld : geschiedenis van Indische Nederlanders geboekstaafd [Web
  document] Volkskrant 2006 (27 januari)

Terug naar boven


Universiteit Leiden tekent samenwerkingscontract met het Arsip National RI

25 januari 2006


Op 17 januari werd in Jakarta een overeenkomst getekend waarmee een unieke samenwerking tot stand is gekomen tussen de Universiteit Leiden en het Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). De Universiteit Leiden is hiermee de eerste buitenlandse universiteit waar het ANRI mee gaat samenwerken.

Drs A. Radjak Fadhi (ANRI) en prof. dr H.W. van den Doel (UL) tekenen samenwerkingsovereenkomt in Jakarta | Foto: Universiteit Leiden

Studenten en promovendi van het Leidse Instituut voor Geschiedenis kunnen nu onderzoek gaan doen in de rijke collecties van het ANRI. Andersom kunnen Indonesische archivarissen in Leiden de masteropleiding Historische Archiefwetenschappen volgen. Deze opleidingen worden gegeven in het kader van het Encompass-programma, waarbij tussen 2006 en 2013 ongeveer zestig Aziatische historici worden opgeleid in het gebruik van Nederlandstalige bronnen in zowel Nederland als Indonesië. Het programma wordt door het Ministerie van OCW mede gefinancierd.
Naast de overeenkomst met het ANRI, zijn ook overeenkomsten gesloten met de Universitas Indonesia in Jakarta/Depok en de Universitas Gadjah Mada in Yogyakarta.

BRONNEN:
1. Universiteit Leiden sluit unieke samenwerkingsovereenkomst met het Nationaal Archief van de
    Republiek Indonesië
[Web document] Nieuwsbrief Instituut voor Geschiedenis 2006; 2(6 = februari)
2. Hendriks C. Unieke samenwerking met Nationaal Archief Indonesië [Web document] Nieuwsbrief
    Universiteit Leiden
2006 (27 januari)
3. Kerjasama antara ANRI dengan Universitas Leiden, KPU, DPU dan MKRI [Web document] Persbericht
    ANRI
2006 (24 januari)

Terug naar boven


Naar het archief 2005/2


wit vlak
© F. de Meijer 2001 -